Karen Alkalay-Gut
ספרי שירה של קרן אלקלעי גוט - יש עוד - צריך לחפש

קרן אלקלעי-גוט - שירים

מניסיוני


מה שלמדתי בבית ספר
זה לא להאמין בספרים
מה שלמדתי בתיכון
זה לא להאמין במורים
מה שלמדתי מהעיתון
זה לא להאמין במילים
וככה הגעתי
להאמין רק באמת
שיש בשירים.

כמה ספרי שירה שכדי לראות

שומרי נעורי שירי האיים הקסומים דרכים לאהוב
ירושה ניסים וכו'י אהבת בגדים
גשר ראקה פסלי חמאה